Razvoj validacijskih elektronskih naprav

Kdaj razvijati validacijske naprave

Razvoj validacijskih naprav svetujemo naročnikom, kadar niso prepričani, ali je njihova ideja izvedljiva. Tak razvoj naprav svetujemo tudi, če naročnik potrebuje manjšo količino naprav za lastne potrebe. Ker validacijske naprave niso namenjene za širšo rabo, ni treba da zadostijo veljavni zakonodaji. Ker jih izdelamo le nekaj, tudi ni potrebna optimizacija za masovno proizvodnjo. Za njihovo izdelavo velikokrat uporabimo že v naprej pripravljena vezja. Vsa zgoraj našteta dejstva, nam omogočajo, da napravo razvijemo bistveno ceneje in hitreje, kot če bi bila razvita za masovno proizvodnjo.

Postopek razvoja validacijskih naprav

Postopek razvoja začnemo z analizo naročnikovih zahtev. Seznanimo se kaj naročnik pričakuje od naprave. Skupaj nato poiščemo rešitev, ki bo poceni in bo izpolnila vsa pričakovanja naročnika. Izdelamo ali kupimo strojno opremo, ki jo bomo potrebovali in naredimo  programsko opremo. Nato izdelek predamo naročniku, da ga testira. Glede na povratne informacije izdelek izboljšujemo, dokler ni naročnik z njim zadovoljen. Če je naročnik z izdelkom zadovoljen in ga želi masivno proizvajati, vzamemo že razvito napravo kot osnovo za razvoj naprave, ki jo bo možno masovno proizvajati in certificirati, kar pomeni de celotnega razvoja ni treba začeti od začetka.

 

Orodja uporabljena za razvoj validacijskih naprav

Za razvoj validacijskih naprav uporabljamo posebne postopke in orodja. Če je le možno uporabimo komponente, ki so dobavljive v porosti prodaji. Primer tega so razvojne ploščice za mikrokrmilnike, ki nam omogočajo da lahko izdelamo elektronska vezja z manj razvoja, kot če bi uporabili le elektronske komponente. Na področju programske opreme je situacija podobna. Poiskati probamo dele programske kode, s katerimi lahko hitro ocenimo delovanje izbranega mikrokrmilnika. Takšna koda je velikokrat primerna za predelavo in uporabo v validacijski napravi ali pri izdelavi majhnih serij naprav. Čeprav te postopki nikakor niso primerni za napravo, ki se jo masovno proizvaja, pridejo zelo prav pri izdelavi validacijskih naprav ali majhnih serij. Uporaba zgoraj naštetih orodji in leta izkušenj, nam omogočajo da lahko razvoj takih naprav ponudimo po konkurenčnih pogojih.